alt

2010 y?l?nda ?stanbul'da kurulan ve istikrarl? bir büyüme sergileyen STATÜGAZ LTD, do?al gaz sayaçlar?, regulatörleri ve ilgili ekipmanlar? konusunda faaliyet göstermektedir. STATÜGAZ LTD  yürüttü?ü distribütörlük, sat??, sat?? sonras? destek, taleplerine ba?ar?yla cevap veren ,faaliyet göstermi? oldu?u alanlarda kendisini günden güne geli?tiren ve yenileyen uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.


FAAL?YET ALANLARIMIZ


?irketimiz, Almanya'n?n ELSTER GmbH ?irketinin do?algaz sayaçlar? ve regulatörleri alan?nda ?ran, BDT ülkeleri (Rusya, Beyaz Rusya, Ermenistan ve Moldova D???nda) ve Özel Projeler Distrübütörü'dür. 
www.elster-instromet.com

?irketimiz ?talyan MADAS s.r.l. ?irketinin do?algaz regulatör, filtre ve solenoid valf ürünlerinin Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Özel Projeler Distrübütörü'dür.
www.madas.it

?irketimiz Polonyal? AIUT sp.zo.o. ?irketinin uzaktan okuma sistemleri alan?nda Türkiye, ?ran, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Özel Projeler Distrübütörü'dür.
www.aiut.com.pl

?irketimiz ?talyan RUBINETTERIA MALGORANI s.r.l. ?irketinin su bac?nç regulatörlerinin Türkiye, ?ran, BDT ülkeleri ve Özel Projeler Distrübütörü'dür.
www.malgorani.it

?irketimiz ?talyan CSA s.r.l. ?irketinin su bac?nç regulatörlerinin Türkiye, ?ran, BDT ülkeleri ve Özel Projeler Distrübütörü'dür.
www.csasrl.it


Ürün Yelpazemizden Örnekler


Turbine gas meter Diaphragm gas meters Volume corrector

Ultrasonic Gas Meter Rotary Gas Meter Flow Computers

Calorific Value Measurement    Gas Filter    Soleniod Valve

Gas Regulators    Drain Valve    Gas Regulator Flange

             


                      

Bize ula??n

Soru ve yorumlar?n?z için lütfen bizimle temas kurun. Sizinle en h?zl? ?ekilde ileti?im kuraca??m?zdan emin olabilirsiniz.

info@statugaz.com

StatüGaz                  

Kartal - ?stanbul /TÜRK?YE 
Telefon :
+90 216 688 48 88 
Faks      :
+90 216 688 53 29

www.statugaz.com